Atviri duomenys

Informacija teikiama remiantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų  įstatymu. Visais čia skelbiamais duomenims galite naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti, kurti išvestinius produktus, nepaisant naudojimo tikslų pobūdžio), jei:

1. laikotės LR teisės aktų reikalavimų;

2. neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;

3. nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;

4. nurodote pirminį informacijos šaltinį (VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai ), pageidautina - su aktyvia nuoroda www.lpr.lt .

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-04