Asmens duomenų apsauga

             2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Reglamentas).

Informuojame, kad Lietuvos prabavimo rūmai kaip valstybinės tauriųjų metalų ir brangakmenių priežiūros institucija ir viena iš pinigų plovimo prevenciją Lietuvoje vykdančių institucijų yra registruota Valstybinėje asmens duomenų inspekcijoje kaip asmens duomenų valdytoja ir asmens duomenis tvarko tik valstybinės tauriųjų metalų ir brangakmenių priežiūros tikslais, laikantis visų Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ), Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų  nuostatų.

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos prabavimo rūmuose procedūros yra aiškiai reglamentuotos ir suderintos su galiojančių teisės aktų reikalavimais. Priėmus naujus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, Lietuvos prabavimo rūmai operatyviai koreguos įmonėje taikomas asmens duomenų tvarkymo procedūras ir apie tai viešai informuos savo klientus įmonės interneto svetainėje.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybės įmonėje „Lietuvos prabavimo rūmai“  tvarkos aprašas skelbiamas įmonės interneto svetainėje https://lpr.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/asmens-duomenu-subjektu-teisiu-igyvendinimas asmens duomenų apsauga.

 Daugiau informacijos apie asmens duomenų subjektų teises rasite Valstybinės asmens duomenų inspekcijos interneto svetainėje www.ada.lt

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-28