Informacijos apie asmenį surinkimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, Specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį šias VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai pareigas:

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Teisės – revizijų skyriaus viršininkas

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkas (vyriausias buhalteris)

Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijos vedėjas

Brangakmenių tyrimo laboratorijos vedėjas

Filialo vadovas – vyriausiasis prabuotojas

Rinkos priežiūros funkcijas atliekantys darbuotojai (vyresnysis inspektorius – revizorius, inspektorius – revizorius)

Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių prabavimo ir įspaudavimo paslaugas teikiantys specialistai (chemikas – prabuotojas, vyresnysis

prabuotojas, prabuotojas, prabuotojas –klientų aptarnavimo specialistas, vyresnysis brangakmenių ekspertas, brangakmenių ekspertas, brangakmenių specialistas)

Specialistas, atsakingas už Ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo tvarkymą

Vyresnysis buhalteris

Klientų aptarnavimo specialistas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21