Informacijos apie asmenį surinkimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, Specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį šias VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai pareigas:

Direktorius;

Direktoriaus pavaduotojas;

Teisės – revizijų skyriaus viršininkas;

Finansų ir apskaitos skyriaus viršininkas (vyriausias buhalteris);

Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijos vedėjas;

Brangakmenių tyrimo laboratorijos vedėjas;

Filialo vadovas – vyriausiasis prabuotojas;

Rinkos priežiūros funkcijas atliekantys darbuotojai (vyresnysis inspektorius – revizorius, inspektorius – revizorius);

Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių prabavimo ir įspaudavimo paslaugas teikiantys specialistai (chemikas – prabuotojas, vyresnysis prabuotojas, prabuotojas, prabuotojas –klientų aptarnavimo specialistas, vyresnysis brangakmenių ekspertas, brangakmenių ekspertas, brangakmenių specialistas);

Specialistas, atsakingas už Ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo tvarkymą;

Vyresnysis buhalteris;

Klientų aptarnavimo specialistas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-11