Lietuvos prabavimo rūmų taikytas investicinio aukso ir briliantų konfiskavimas - teisėtas!

Data

2022 07 07

Įvertinimas
0
teismas.jpeg

Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal Lietuvos prabavimo rūmų ir administracinėn atsakomybėn patraukto UAB „M...“ ir ko atstovo advokato G.G. apeliacinius skundus ir 2022 m. birželio 30 d. priėmė neskundžiamą nutartį, kuria pilnai patenkino Lietuvos prabavimo rūmų apeliacinį skundą, palikdamas galioti Lietuvos prabavimo rūmų paskirtą 800 Eur baudą su 51 g investicinio aukso, 769 briliantų, 52 sidabrinių stalo įrankių ir kitų be kilmės dokumentų veiklos vietoje  rastų įvairaus pavidalo aukso ir sidabro gaminių konfiskavimu, atmesdamas UAB „M.. „ ir ko argumentus.Teismas nutartimi patvirtino Lietuvos prabavimo rūmų išvadas ir suformulavo teismų praktiką, žinotiną visiems ūkio subjektams, užsiimantiems verslu su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais:

<<... Kaip matyti iš teisinio reglamentavimo, gaminių ir laužo apskaita nėra tapati, kiekviena iš šių gaminių rūšių turi atskiras teisines sąvokas, atskirus apskaitos tvarkymo reikalavimus. Todėl vien tai, kad atsakingas asmuo įsigijęs tauriųjų metalų dirbinį ar brangakmenį jį įvardijo „laužu“, negali būti laikytina teisingu apskaitos tvarkymu, bei toks neatsakingas požiūris į valstybės prižiūrimų daiktų apskaitą, gali sudaryti piktnaudžiavimui palankias sąlygas tiek šia veikla užsiimantiems asmenims, tiek neteisėtais veiksmais siekiantiems pasinaudoti asmenims. >> (Teismo nutarties 18 p.). 

 << ... priežiūrą atliekantys pareigūnai turi įgaliojimus lankytis jiems priskirtos veiklos subjektų buveinėse. Įstatymu nėra išskiriamos buveinės patalpų paskirtis, nėra nurodytos galimos ir negalimos tikrinti patalpos, tai yra nepriklausomai nuo to, kam skirtos patalpos, jei jos yra ūkio subjekto registruotoje buveinėje, priežiūrą atliekantys pareigūnai turi įgaliojimus tikrinti tas patalpas.>> (Teismo nutarties 19 p.). 

<< ...vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 1 dalimi, bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą (ABĮ 37 straipsnio 8 dalis). Atsižvelgiant į teisės aktuose uždarosios akcinės bendrovės vadovui nustatytą kompetenciją, konstatuotina, kad už UAB „(duomenys neskelbtini)“ veiklą atsakingas yra būtent apeliantas R.G. . Darytina išvada, jog apeliantas, kaip juvelyrinės parduotuvės atstovas privalo atsakyti pagal ANK 142 straipsnio 1 dalį už jame nurodytą veiką – nustatytos tvarkos verstis komercine ar ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais bei jų gaminiais, pažeidimą.>> (Teismo nutarties 21 p.). 

<

įstatymo (2015 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. XII-2000 redakcija) 16 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatą pažymėtina, kad tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, laužo ir atliekų konfiskavimas numatytas pagal ANK 142 straipsnio 2 dalį galimas esant padarytam pažeidimui numatytam 142 straipsnio 1 dalyje, tačiau iš Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo (galiojusio nusižengimo padarymo metu) 16 straipsnio 4 dalies 5 punkto dispozicijos matyti, kad Institucija privalo konfiskuoti tauriuosius metalus, brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir (arba) laužą, jeigu jie yra be įsigijimo kilmės dokumentų. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 5 punktas laikytinas specialiąja norma ANK 142 straipsnio atžvilgiu, esant pažeidimui susijusiam su punkte minimais daiktais esančiais be įsigijimo kilmės dokumentų. Šiuo atveju institucija nutarimu konfiskavo tik tuos tauriuosius metalus, brangakmenius ir jų gaminius, kurie ekspertų buvo pripažinti naudojamais (ne laužu) ir kurie buvo be įsigijimo, kilmės dokumentų (ANK 29 straipsnio 2 dalis).>> (Teismo nutarties 27 p.). 

Visą nuasmenintą Teismo nutartį galite rasti Lietuvos teismų informacinėje sistemoje: https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=e8ea6d10-2de9-4e85-b656-4664fb9ae9d0