Susitikimas su Lenkijos Respublikos Varšuvos ir Krokuvos regionų tauriųjų metalų prabavimo priežiūros institucijų atstovais

Data

2018 03 05

Įvertinimas
0
Lietuva-Lenkija-veliaveles_urm.lt_-1.jpg

Lenkijos Respublikos Varšuvos ir Krokuvos   regionų tauriųjų metalų prabavimo priežiūros  institucijų kvietimu direktorius Gintautas Bagotyrius vasario pabaigoje lankėsi Lenkijoje, kur susitiko su šių regionų institucijų vadovais ir specialistais. Susitikimuose buvo aptarti klausimai, susiję  su  valstybių teisinės bazės panašumais ir skirtumais, EEE valstybių ženklų pripažinimo bei jų atpažinimo aspektais ir kt.

Lietuvos delegacija susipažino su Krokuvos ir Varšuvos prabavimo priežiūros institucijų paslaugų verslo subjektams teikimo tvarka, analitine ir technologine įranga, institucijų struktūra, teritoriniu padalinių išdėstymu, rinkos priežiūros sistema. Su Krokuvos ir Varšuvos institucijų vadovais aptartas Lietuvos verslo subjektams  teikiamų paslaugų Lenkijoje klausimas.

Atsižvelgiant į  bendrus Lietuvos ir Lenkijos institucijų tikslus, susitarta stiprinti kaimyninių šalių tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant efektyviau ir operatyviau spręsti paslaugų verslo subjektams klausimus, geriau koordinuoti veiksmus tarptautinėse institucijose bendrai inicijuojant abiem šalims aktualius klausimus ir galimus jų sprendimo būdus.

Susitikimas ir praktikos dalijimasis su analogiškomis kitų valstybių institucijomis suteikia galimybę tobulinti įmonės technologinius procesus, gerinti verslui teikiamų paslaugų kokybę, operatyviau keistis  šalių priežiūros institucijoms reikalinga informacija.