Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. vadovauja Teisės-revizijų skyriui taip, kad būtų ginamos tauriųjų metalų ir brangakmenių vartotojų teisės, saugojami jų bei valstybės interesai gaminant, perdirbant, superkant, realizuojant, naudojant, saugant ir pervežant, taip pat išvežant ir įvežant tauriuosius metalus ir brangakmenius;

2. užtikrina, kad ūkio subjektai, kurių komercinė – ūkinė veikla, susijusi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, vykdytų Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės  priežiūros įstatymo, Ūkio subjektų, kurių komercinė – ūkinė veikla, susijusi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, registravimo taisyklių reikalavimus;

3. užtikrina LPR rengiamų norminių ir metodinių dokumentų, sutarčių bei kitų dokumentų, reglamentuojančių įmonės veiklą, atitikimą galiojantiems teisės aktams, konsultuoti darbuotojus teisės klausimais, atstovauti įmonę teismuose;

4. kontroliuoja Pažymėjimų apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, registrą išdavimo ūkio subjektams, atsakomybės ženklų įregistravimo bei perregistravimo, ūkio subjektų registro duomenų keitimo ar papildymo  teisėtumą;

5. užtikrina pavaldžių darbuotojų pavadavimo metu skyriui pavestų funkcijų tinkamą vykdymą ir atliekamų darbų kokybę;

6. užtikrina Teisės-revizijų skyriaus veiklos kontrolę.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis išsilavinimas;

2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą, žinojimas, sugebėjimas juos pritaikyti praktikoje;

3.  sugebėjimas kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

4.  puikus lietuvių kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu, raštvedybos pagrindai;

5.  puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;

6.  vienos užsienio kalbos mokėjimas;

7.  vairuotojo teisių turėjimas;

8. asmeninės savybės : sugebantis valdyti konfliktines situacijas, nepriekaištingos reputacijos, sąžinininkas, pareigingas, atsakingas, santūrus.