Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. įgyvendina Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių komercinę – ūkinę veiklą, susijusią su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, reikalavimus ir kontroliuoti jų vykdymą;

2. gina tauriųjų metalų ir brangakmenių vartotojų teises, saugoti jų bei Valstybės interesus gaminant, perdirbant, superkant, realizuojant, naudojant, saugant ir pervežant, taip pat eksportuojant ir importuojant tauriuosius metalus ir brangakmenius;

3. užtikrina, kad Įmonės darbuotojai ir ūkio subjektai, kurių komercinė – ūkinė veikla, susijusi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, vykdytų šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

4. išsiaiškina Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo, Vienos Konvencijos bendrojo kontrolės, Europos ekonominės erdvės valstybių įgaliotų ir nepriklausomų institucijų ženklų falsifikavimo faktus;

5. organizuoja sklandų, efektyvų ir teisėtą bendrą savo ir kartu dirbančio(ių) inspektoriaus(ių) – revizoriaus(ių) darbą;

6. užtikrina Revizoriui ir kartu dirbančiam inspektoriui – revizoriui duotų pavedimų tinkamą ir savalaikį vykdymą;

7. užtikrina savalaikį inspektorių – revizorių kito mėnesio darbo planų projektų paruošimą.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis išsilavinimas;

2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą, žinojimas, sugebėjimas juos pritaikyti praktikoje;

3.  sugebėjimas kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

4.  puikus lietuvių kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu, raštvedybos pagrindai;

5.  puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;

6.  vienos užsienio kalbos mokėjimas;

7.  vairuotojo teisių turėjimas;

8. asmeninės savybės : sugebantis valdyti konfliktines situacijas, nepriekaištingos reputacijos, sąžiningas, pareigingas, atsakingas, santūrus.