Pareigų aprašymas Spausdinti

Inspektoriaus pareigybė reikalinga:

1. Atlikti viešojo administravimo funkcijas, vertinant ūkio subjektų vykdomos veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams, konsultuojant ir teikiant metodinę pagalbą ūkio subjektams tauriųjų metalų ir brangakmenių veiklos klausimais, duodant nepavaldiems ūkio subjektams nurodymus pašalinti jų vykdomos veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais pažeidimus.

 2. Atlikti tauriųjų metalų ir brangakmenių rinkos priežiūrą, siekiant apginti Lietuvos Respublikos, vartotojų, gamintojų, tiekėjų teisėtus interesus.

 3. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti pinigų plovimui ir teroristų finansavimo prevenciją tauriųjų metalų ir brangakmenių srityje.