Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. Gina tauriųjų metalų ir brangakmenių vartotojų teises, saugo jų bei valstybės interesus gaminant, perdirbant, superkant, realizuojant, naudojant, taip pat eksportuojant ir importuojant tauriuosius metalus  ir brangakmenius, jų gaminius.

2. Visapusiškai koordinuoja Brangakmenių tyrimo laboratorijos (toliau - Laboratorijos) veiklą, teikiant paslaugas, susijusias su tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių prabavimu, įspaudavimu, įvertinimu, brangakmenių  ekspertize, sprendžiant Laboratorijos darbuotojų kadrų ir kitus klausimus.

3. Teisingai nustatyto brangakmenių tapatybę ir charakteristikas visais Laboratorijoje naudojamais analizės metodais; išduoda brangakmenių kokybės pažymėjimus; pagal nustatytus reikalavimus  pildyti ir tvirtinti tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių etiketes

4. Teisingai nustatyto tauriųjų metalų gaminių (lydinių) prabą visais, gaminį nesuardančiais, LPR naudojamais metodais; kokybiškai ir teisėtai įspaudžia Lietuvos valstybinį kontrolinį prabavimo ženklą bei prabų ženklus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiuose.

5. Laboratorijoje užtikrina kokybišką brangakmenių tapatybės bei charakteristikų nustatymą, tauriųjų metalų gaminių (lydinių) prabos nustatymą, teisėtą Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo įspaudimą tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiuose, teisėtą brangakmenių kokybės pažymėjimo bei etiketės išdavimą (tvirtinimą).

6. Užtikrina LPR Direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių Laboratorijos veiklą, kitus Laboratorijos darbuotojų klausimus, savalaikį ir kokybišką įvykdymą.

7. Tinkamai atstovauja LPR santykiuose su ūkio subjektais ir kitais asmenimis.

8. Užtikrina pavaldžių darbuotojų pavadavimo metu laboratorijai pavestų funkcijų tinkamą vykdymą ir atliekamų darbų kokybę.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis techninis išsilavinimas;

2. gemologo ir brangakmenių eksperto kvalifikacija;

3. gemologo ar brangakmenių eksperto darbo patirtis – ne mažesnė kaip 4 metai;

4. prabuotojo darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metai;

5. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

6. vienos užsienio kalbos mokėjimas.