Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. organizuoja vidinę įmonės veiklos kontrolę ir užtikrina kokybišką paslaugų suteikimą ūkio subjektams;

2. organizuoja Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo ir įspaudavimo skyriaus bei brangakmenių tyrimo laboratorijos darbus taip, kad būtų užtikrintas kokybiškas, savalaikis Lietuvos respublikoje galiojančių teisės aktų, Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybės priežiūros įstatymo, valstybės standartų ir kitų norminių aktų reikalavimų, įmonės vidaus tvarkos dokumentų, Įmonės direktoriaus įsakymų vykdymas;

3. užtikrina nepertraukiamą įmonės kompiuterių darbą, diegia naujas kompiuterines programas;

4. užtikrina pavaldžių padalinių vadovų pavadavimo metu padaliniams pavestų funkcijų tinkamą vykdymą ir atliekamų darbų kokybę.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis  išsilavinimas;

2. vadovaujamo darbo patirtis – 5 metai;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. vienos užsienio kalbos mokėjimas.