Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. Gina tauriųjų metalų ir brangakmenių vartotojų teises, saugo jų bei valstybės interesus gaminant, perdirbant, superkant, realizuojant, naudojant, saugant ir pervežant, taip pat eksportuojant ir importuojant tauriuosius metalus  ir brangakmenius, jų gaminius.

2. Teisingai nustato briliantų tapatybę bei charakteristikas visais laboratorijoje naudojamais tyrimo metodais.

3. Laiku ir kokybiškai vykdo LPR Direktoriaus įsakymus, reglamentuojančius laboratorijos veiklą, kitus Laboratorijos darbuotojų klausimus.

4. Tinkamai atstovauja LPR santykiuose su ūkio subjektais ir kitais asmenimis.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis techninis išsilavinimas;

2. briliantų eksperto kvalifikacija;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. vienos užsienio kalbos mokėjimas.