Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. Gina tauriųjų metalų ir brangakmenių vartotojų teises, saugo jų bei valstybės interesus gaminant, perdirbant, superkant realizuojant, naudojant, saugant ir pervežant, taip pat eksponuojant ir importuojant tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius.

2. Teisingai  nustato tauriųjų metalų gaminių (lydinių) prabą visais, gaminį nesuardančiais,  LPR naudojamais metodais.

3. Kokybiškai ir teisėtai įspaudžia Lietuvos valstybinį kontrolinį prabavimo ženklą bei prabų ženklus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiuose.

4. Laiku ir kokybiškai vykdo LPR Direktoriaus įsakymus, reglamentuojančius Filialo veiklą, kitus Filialo darbuotojų klausimus.

5. Tinkamai atstovauja LPR santykiuose su ūkio subjektais ir kitais asmenimis.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;

2. atlikta mokomoji prabuotojo praktika ir išlaikytas kvalifikacinis egzaminas;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.