Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. priima iš klientų tauriųjų metalų gaminius prabavimui, juos pasveria, suskaičiuoja, perduoda prabuoti, suprabuotus gaminius grąžina klientui. Šias ūkines operacijas teisingai įformina;

2. priima pinigus iš klientų už atliktas paslaugas, atlieka visas kasos operacijas. Visas operacijas teisingai įformina dokumentuose pagal galiojančius teisės aktus;

3. suteikia visą informaciją ūkio subjektų įregistravimo į LPR registrą tvarką, leidimų išdavimui bei atsakomybės ženklų registravimui reikalingus dokumentus, mokesčius ir pan.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;

2. atlikęs mokomąją praktiką ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. vienos užsienio kalbos mokėjimas.