Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. organizuoja Filialo darbą;

2. užtikrina Filialo atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybę bei vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą;

3. užtikrina, kad būtų efektyviai panaudojami Filialo turimi žmogiškieji ir materialieji resursai;

4. užtikrina Filialui perduotų Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo, Vienos Konvencijos Bendrojo kontrolės ženklo ir kitų ženklų žymeklių tinkamą naudojimą, griežtą jų apskaitą ir apsaugą;

5. užtikrina tinkamą Filialo materialinių vertybių saugumą ir apskaitą.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis arba aukštesnysis techninis arba chemiko išsilavinimas;

2. prabuotojo darbo patirtis – ne mažiau kaip 5 metai;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.