Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. Organizuoja filialo darbą.

2. Užtikrina Filialo atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybę bei vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą.

3. Užtikrina, kad būtų efektyviai panaudojami filialo turimi žmogiškieji ir materialieji resursai.

4. Užtikrina filialui perduotų Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo, Vienos Konvencijos Bendrojo kontrolės ženklo ir kitų ženklų žymeklių tinkamą naudojimą, griežtą jų apskaitą ir apsaugą;

5. Užtikrina tinkamą filialo materialinių vertybių saugumą ir apskaitą.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis arba aukštesnysis techninis arba chemiko išsilavinimas;

2. prabuotojo darbo patirtis – ne mažiau kaip 5 metai;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.