Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. Teisingai, kompetentingai  atlieka tauriųjų metalų bandymus visais filiale naudojamais,  gaminį nesuardančiais bandymų metodais.

2. Kokybiškai ir teisėtai įspaudžia Lietuvos valstybinį kontrolinį prabavimo ženklą bei prabų ženklus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiuose.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;

2. atlikta mokomoji prabuotojo praktika ir išlaikytas kvalifikacinis egzaminas;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.