Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. teisingai, kompetentingai  atlieka tauriųjų metalų bandymus visais filiale naudojamais,  gaminį nesuardančiais bandymų metodais;

2. kokybiškai ir teisėtai įspaudžia Lietuvos valstybinį kontrolinį prabavimo ženklą bei prabų ženklus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiuose.

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;

2. atlikta mokomoji prabuotojo praktika ir išlaikytas kvalifikacinis egzaminas;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.