Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. priima iš ūkio subjektų ir grąžina jiems tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius;

2. užtikrina tinkamą kasos darbą;

3. teisingai, kompetentingai atlieka tauriųjų metalų bandymus visais filiale naudojamais, gaminį nesuardančiais bandymų metodais;

4. kokybiškai ir teisėtai įspaudžia Lietuvos valstybinį kontrolinį prabavimo ženklą bei prabų ženklus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiuose.

5. teikia informaciją ūkio subjektams apie LPR teikiamus prabavimo ir įspaudavimo paslaugas, įregistravimo į LPR registrą, atsakomybės ženklų registravimą.

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;

2. atlikta mokomoji prabuotojo praktika ir išlaikytas kvalifikacinis egzaminas.

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.