Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. Priima iš ūkio subjektų ir grąžina jiems tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius.

2. Užtikrina tinkamą kasos darbą.

3. Teisingai, kompetentingai atlieka tauriųjų metalų bandymus visais filiale naudojamais, gaminį nesuardančiais bandymų metodais.

4. Kokybiškai ir teisėtai įspaudžia Lietuvos valstybinį kontrolinį prabavimo ženklą bei prabų ženklus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiuose.

5. Teikia informaciją ūkio subjektams apie LPR teikiamus prabavimo ir įspaudavimo paslaugas, įregistravimo į LPR registrą, atsakomybės ženklų registravimą.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;

2. atlikta mokomoji prabuotojo praktika ir išlaikytas kvalifikacinis egzaminas.

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.