Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. Priima iš klientų tauriųjų metalų gaminius prabavimui, juos pasveria, suskaičiuoja, perduoda prabuoti, suprabuotus gaminius grąžina klientui. Šias ūkines operacijas teisingai įformina.

2. Priima pinigus iš klientų už atliktas paslaugas, atlieka visas kasos operacijas. Visas operacijas teisingai įformina dokumentuose pagal galiojančius teisės aktus.

3. Suteikia visą informaciją ūkio subjektų įregistravimo į LPR registrą tvarką, leidimų išdavimui bei atsakomybės ženklų registravimui reikalingus dokumentus, mokesčius ir pan.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;

2. atlikęs mokomąją praktiką ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. vienos užsienio kalbos mokėjimas.