Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1.  organizuoja Laboratorijos darbą, įgyvendina Laboratorijos  kokybės politiką ir jos tikslus;

2.  užtikrina Laboratorijos veiklos ir vadybos sistemos atitiktį LST EN ISO / IEC 17025 standarto reikalavimams, vykdyti nuolatinį vadybos sistemos tobulinimą;

3. užtikrina Laboratorijos veiklos vidaus kontrolę bei Laboratorijoje atliekamų bandymų, teikiamų paslaugų kokybę.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis universitetinis chemiko ar jam prilygstantis techninis išsilavinimas, atitinkantis veiklos sritį;

2. patirtis ne mažiau kaip 3 (trys) metai atitinkamoje bandymų veiklos srityje per pastarąjį laikotarpį;

3. patirtis  ne mažiau kaip 1 (vieneri) metai techninės veiklos organizavimo srityje;

4. mokėjimas dirbti kompiuteriu - naudotis LPR specializuota programine įranga,  kompiuterio operacijų sistema, internetu, elektroniniu paštu, mokėti redaguoti tekstą, tvarkyti elektronines lenteles;

5. vienos užsienio kalbos mokėjimas.