Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1.Užtikrina laboratorijos kokybės vadybos sistemos funkcionavimą.

2.Teisingai, kompetentingai atlieka tauriųjų metalų bandymus visais laboratorijoje atliekamais bandymų metodais.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis  universitetinis chemiko arba jam prilygstantis techninis išsilavinimas pagal atliekamų darbų sritį;

2. patirtis -  ne mažiau kaip 3 metai atitinkamoje bandymų veiklos srityje per pastarąjį laikotarpį;

patirtis ne mažiau kaip 1(vieneri) metai kokybės vadybos srityje;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu - naudotis LPR specializuota programine įranga,  kompiuterio operacijų sistema, internetu, elektroniniu paštu, mokėti redaguoti tekstą, tvarkyti elektronines lenteles;

4. vienos užsienio kalbos mokėjimas.