Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1.Teisingai, kompetentingai atlieka tauriųjų metalų bandymus visais Laboratorijoje naudojamais bandomojo objekto  nesuardančiais bandymų metodais.

2. Konsultuoja tauriųjų metalų gaminių kokybės, pagaminimo technologijų klausimais.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis neuniversitetinis ar jam prilygstantis techninis arba kitas išsilavinimas, atitinkantis veiklos sritį;

2. prabuotojo darbo patirtis – ne mažiau kaip 3 metai;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu - naudotis LPR specializuota programine įranga,  kompiuterio operacijų sistema, internetu, elektroniniu paštu, mokėti redaguoti tekstą, tvarkyti elektronines lenteles;

4. vienos užsienio kalbos mokėjimas.