Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialisto pareigybė reikalinga:

1. Atlikti viešojo administravimo funkcijas, vertinant ūkio subjektų pateiktų veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais deklaracijų atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams, konsultuojant ir tiekiant metodinę pagalbą ūkio subjektams tauriųjų metalų ir brangakmenių veiklos klausimais, sudarant ir tvarkant Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašą (toliau - Sąrašas) ir ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, atsakomybės ženklų pavyzdžių registrą (toliau – Registras);

2. Vykdyti akredituotos Lietuvos prabavimo rūmų Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijos politiką, priimant / grąžinant įstaigos paslaugoms pateiktus tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius, laužą, atliekas bei kitą jų turtą