Pareigų aprašymas Spausdinti

Pareigų aprašymas:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. Sudaryti ir tvarkyti Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašą ir  Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir  brangakmeniais susijusia veikla, atsakomybės ženklų pavyzdžių registrą.

2. Aptarnauti LPR klientus, konsultuojant ir teikiant metodinę pagalbą, priimant / grąžinant paslaugoms pateiktus tauriuosius metalus ir brangakmenius, jų gaminius , laužą bei kitą turtą.

3.Užtikrina tinkamą kasos darbą.

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;

2. atlikęs mokomąją praktiką ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. vienos užsienio kalbos mokėjimas.