Viešųjų pirkimų komisija sudaryta 2023-08-04 įsakymu Nr. (2.4)8K-52.

Atnaujinimo data: 2024-02-08