Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų pateikta čia . 2011 m. rudenį didžioji dauguma, t.y. 43 verslo priežiūrą atliekančių institucijos pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų. Lietuvos prabavimo rūmai yra viena iš šią deklaracijų pasirašiusių verslo priežiūrą atliekančių institucijų.Minėta deklaracija Lietuvos prabavimo rūmai kaip ir kitos deklaraciją pasirašiusios valstybės institucijos įsipareigojo pirmaisiais įmonės metais (ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo momento, kai ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą, – ar jo veikla tapo prižiūrima priežiūros institucijos) aktyviai teikti konsultacijas bei pagalbą, padedant laikytis teisės aktų, o ne skubėti skirti baudas.Visos Deklaraciją pasirašiusios institucijos sutarė, kad svarbiausias priežiūros uždavinys yra užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų, o baudos ir kitos sankcijos šiuo atveju yra tik viena iš priemonių, o ne tikslas, kad baudimas nėra tinkamiausia priemonė veiklą pradėjusiems verslininkams, ypač smulkiesiems. Lietuvos prabavimo rūmų darbuotojai, įgyvendindami Deklaracijos nuostatas, tikrinimų metu įteikia deklaraciją pirmus metus veikiantiems ir pirmą kartą tikrinamiems ūkio subjektams, kartu pateikdami  informaciją, kur jis turėtų kreiptis iškilus klausimams, susijusiems su institucijos prižiūrima sritimi. Kaip rodo Lietuvos prabavimo rūmų praktika, visi ūkio subjektai, kuriuos pirmą kartą tikrino Lietuvos prabavimo rūmų darbuotojai, buvo maloniai nustebę, kad tikrintojai atėjo ne bausti, o net ir nustatę pažeidimus, paaiškino kaip reikėtų tuos pažeidimus ištaisyti, atsakė į rūpimus klausimus, įteikė rekomenduotinas apskaitos dokumentų formas ir pan. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-04