Konsultacijos, metodinė pagalba

Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktų nežinojimas ar klaidingas teisės aktų nuostatų interpretavimas yra viena pagrindinių teisės aktų nesilaikymo priežasčių, ūkio subjektų, užsiimančių komercine – ūkine veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, konsultavimas ir metodinės pagalbos visais veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais klausimais teikimas yra neatsiejama VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai veiklos priežiūros dalis.

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai konsultacijas ir metodinę pagalbą ūkio subjektams teikia :

-  telefonu 8-313-51183;

- elektroniniu paštu [email protected] . Visi šiuo elektroniniu paštu gauti paklausimai yra nukreipiami kompetetingam įmonės darbuotojui;

- socialiniame tinkle Facebook;  

 - konsultavimas žodžiu ne ryšio priemonėmis (tiesioginis kontaktas su ūkio subjektu) atvykus į Lietuvos prabavimo rūmus Druskininkuose (M.K. Čiurlionio g. 65), Vilniuje (Žirmūnų g. 70, 6 aukštas), Kaune (Gedimino g. 28), Klaipėdoje (Tomo g. 20);

- konsultacijas pradedantiesiems.

Organizuojame:

  • konsultavimą ūkio subjekto prašymu jo veiklos vietoje
  • individualius ar ūkio subjekto darbuotojų grupei mokymus LPR patalpose;
  • „gyvus“ ir nuotolinius seminarus realiu laiku (ZOOM, MS Teams);
  • neatlygintiną kodifikuoto teisės aktų, reglamentuojančių veiklą su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, rinkinio platinimą Lietuvos prabavimo rūmų padaliniuose, ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir „gyvų“ seminarų, mokymų metu.

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai taikomais konsultavimo ir metodinės pagalbos būdais ir priemonėmis siekiama užtikrinti :

- operatyvią, aiškią ir pasiekiamą ūkio subjektui reikalingą konsultaciją ir metodinę pagalbą;

- ūkio subjektams naudingą konsultaciją ir metodinę pagalbą;

- vienodą (tą pačią) konsultaciją ir metodinę pagalbą, nepriklausomai nuo konsultaciją ar

metodinę pagalbą teikiančio VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai darbuotojo.

Jeigu ūkio subjektas vadovaujasi VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai vadovo, jo įgalioto asmens patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu pripažįstama kaip neatitinkanti (klaidinga) teisės aktų reikalavimų, ūkio subjektui poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija, netaikomos.

Išlyga dėl klaidingos konsultacijos pasekmių netaikoma, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio buvo konsultuota;

2) ūkio subjektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią galimybę gauti informaciją, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki ūkio subjekto veiklos patikrinimo buvo pakankamas ūkio subjektui pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga konsultacija, ištaisyti;

3) jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui;

4) jeigu kituose įstatymuose vadovavimasis klaidinga konsultacija yra numatytas kaip ūkio subjekto atsakomybę lengvinanti aplinkybė skiriant ir (ar) taikant poveikio priemones.

Konsultavimo tvarkos aprašas.

Papildoma metodinė informacija ūkio subjektams:

FNTT atstovo temos "Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija" medžiaga.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-27