Mažareikšmiai pažeidimai

Įsakymas „Dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimų, kurie laikomi mažareikšmiais veikloje, susijusioje su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, sąrašo patvirtinimo” (paskelbta TAR, 2017-08-30, Nr. 13802).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-11