Mažareikšmiai pažeidimai

Įsakymas „Dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimų, kurie laikomi mažareikšmiais veikloje, susijusioje su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, sąrašo patvirtinimo” (paskelbta TAR, 2016-05-17, Nr. 13101).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-23