Tikrinimai

Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą atliekančios

priežiūros institucijos – VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“

 

PLANINE TVARKA 2020 M. KOVO, BALANDŽIO MĖN.

TIKRINAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

                                

Eil. Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas

1.

UAB „Carisma International

2.

UAB „Eidvina“

 

3.

MB „Feros juvelyrika“

 

4.

UAB „Arpresa“

 

5.

UAB „Diamondela“

 

6.

UAB „Star group“

 

7.

Aliona Drackaja

 

8.

Robertas Šnaras

 

9.

Lina Šnarė

 

10.

MB „Šviesios istorijos“

 

11.

UAB „Jaunystės romantika“

 

12.

MB „Cemento juvelyrika“

 

13.

UAB „Taurusis kristalas“

 

14.

Dovilė Bagdonaitė

 

15.

Robertas Matiukas

 

16.

Anykščių vartotojų kooperatyvas

 

17.

UAB „Mūsų dovanos“

 

18.

Tomas Macaitis

 

19.

D.Jurevičiaus firma

 

20.

UAB „Auksina“

 

21.

TŪB „Santimas ir Ko“

 

22.

UAB „Alytaus prekyba“

 

23.

UAB „Minideko“

 

24.

UAB „Armelt“

 

25.

UAB „Versmės projektai“

 

26.

UAB „Ilena“

 

27.

Vitalijus Petniūnas

28.

Karolina Petniūnienė

29.

UAB „Bersco group“

 

Inspektavimo tikslas - ūkio subjektų vykdomos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos atitikties Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo reikalavimams priežiūra.

Inspektavimo dalykas – ūkio subjekto veiklos vietoje rasti taurieji metalai ir brangakmeniai, jų gaminiai, pusgaminiai, atliekos ir (arba) laužas arba vertybės, kurios nurodomos kaip taurieji metalai, brangakmeniai, jų gaminiai, pusgaminiai, atliekos ir (arba) laužas, arba jų pavyzdžiai

Preliminarus dokumentų, kuriuos turės pateikti ūkio subjektas, sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje: tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo buhalterinės apskaitos registrai, laisvos formos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos dokumentų (toliau – veiklos dokumentas) apskaitos registrai, tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir (arba) laužo apyvartos žiniaraščiai (toliau – apyvartos žiniaraštis) ir (arba) ūkio subjekto naudojamo kasos aparato panaudotas kontrolinės juostos arba elektroninės kontrolinės juostos, saugomos elektroninėse laikmenose, sudaryti po paskutinės atliktos tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, atliekų ir laužo inventorizacijos, ir paskutinės atliktos inventorizacijos dokumentai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-10