Metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimas, konsultavimo veikla

Metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimas, konsultavimo veikla

2011 m. vasario 4 d. Klaipėdoje, 2011 m. vasario 10 d. Šiauliuose, 2011 m. vasario 25 d. Vilniuje, 2011 m. kovo 16 d. Kaune įvyko Rūmų kartu su Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos organizuoti seminarai, skirti ūkio subjektams, užsiimantiems komercine - ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais. Ūkio subjektų atstovai buvo supažindinti su galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių komercinę - ūkinę veiklą, susijusią su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, taip pat reglamentuojančių nesąžiningą komercinę veiklą, reikalavimais, išaiškinti tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių pardavėjų atsakomybės už nesąžiningą komercinę veiklą atsiradimo pagrindai ir atsakomybės ribos. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su bendromis ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių grąžinimo ir keitimo ypatumais. Seminaro metu buvo ieškoma būdų, kaip padėti pardavėjui apsiginti nuo piktnaudžiaujančių savo teisėmis vartotojų.

2011 m. liepos 4 d., Šiauliuose, 2011 m. rugsėjo 28 d. Kaune įvyko seminarai – diskusijos “Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių ženklinimas, identifikavimas ir apskaita“, skirtas veiklą su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais pradėjusiems arba žinias atnaujinti norintiems ūkio subjektams. Seminarų dalyviams jiems aktualią informaciją pateikė Lietuvos prabavimo rūmų darbuotojai, buvo aptarti įmonės Lietuvos prabavimo rūmų prabavimo ir įspaudavimo laboratorijų veiklos aspektai, jų teikiamos paslaugos bei įkainiai, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių prabavimo, įspaudavimo, ženklinimo ir prabos nustatymo metodų ypatumai, dalyviai buvo supažindinti su tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių apskaitos ir spalvotų brangakmenių ekspertizės ypatumais, atsakyta į seminaro dalyvių klausimus.

2011 m. rugsėjo 28 d. seminare Kaune dalyvavo ir Lietuvos metrologinės inspekcijos Kauno skyriaus darbuotojai, kurie aptarė ūkio subjektams aktualius teisinės metrologijos klausimus, atsakė į klausimus.

2011 m. spalio 19 d. Vilniuje įmonės darbuotojai pravedė seminarą „Aktualūs tauriųjų metalų, jų gaminių prabavimo, ženklinimo, apskaitos ir identifikavimo klausimai. Pinigų plovimo prevencijos priemonės tauriųjų metalų ir brangakmenių versle“, kuriame dalyvavo bei pranešimą skaitė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovas.

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“, kaip viena iš institucijų, atsakingų už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją, siekdama suteikti ūkio subjektams, užsiimantiems komercine - ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais metodinę pagalbą, pasirengiant ir įsidiegiant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nurodytas vidaus kontrolės procedūras, parengė ir 2011 m. gruodžio 2 d. įmonės direktoriaus įsakymu patvirtino su Finansinių nusikaltimų tarnyba suderintą pavyzdinį Vidinių procedūrų, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, aprašą (toliau – Aprašas).

Įmonė Aprašą el.paštu išsiuntė Ūkio subjektų, užsiimančių komercine – ūkine veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, registre įregistruotiems ūkio subjektams, rekomenduodama pagal pavyzdinį Aprašą pasirengti ir pasitvirtinti savo (ūkio subjekto) vidaus kontrolės procedūras.

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ nuolat informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą apie ūkio subjektus, kurie su VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ suderino vidaus procedūras, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui.

Dažniausiai ūkio subjektai 2011 metais kreipėsi į Lietuvos prabavimo rūmus, pripažinę, kad patys nėra susipažinę ar pilnai susipažinę su galiojančių teisės aktų reikalavimais, keliamais komercinei – ūkinei  veiklai su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, ir prašė jiems suteikti pirminę informaciją, norint pradėti verslą su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, reikalavimus, keliamus ūkio subjektų registracijai, parduodamiems tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiams, pagrindinius tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių apskaitos reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-23