Reikalavimų identifikavimas

Teisės aktuose nustatytų nepagrįstų, netikslingų, administracinę naštą didinančių reikalavimų identifikavimas.

Ūkio subjektų, užsiimančių komercine - ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, registravimo taisyklių 18 punkte įtvirtinta nuostata „Ūkio subjektas perregistruojamas Lietuvos prabavimo rūmuose kas treji metai“ galimai yra administracinė našta verslo subjektams.

Lietuvos prabavimo rūmai parengė minėtų taisyklių pakeitimo projektą ir pateikė jį Finansų ministerijai, siūlydami „suretinti“ ūkio subjektų perregistravimo Lietuvos prabavimo rūmuose laikotarpius, t.y. numatyti ūkio subjektų perregistravimą ir duomenų apie ūkio subjektą patikslinimą (atnaujinimą) Lietuvos prabavimo rūmuose kas 5 metus. Taip būtų sumažinta administracinė našta verslo subjektams.

Lietuvos prabavimo rūmai, atsižvelgę į viešai eskaluojamą informaciją apie Lietuvos Respublikoje vykdomą tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą ir siekiant išsiaiškinti asmenų, užsiimančių veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, veiklos problemas bei siūlomus problemų sprendimo būdus, iniciavo susitikimus su autorinės juvelyrikos kūrėjais.

2011 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje susitikime su Lietuvos prabavimo rūmų atstovais dalyvavo autorinės juvelyrikos asociacijos ir Lietuvos dailininkų sąjungos atstovai. Susitikimo metu buvo identifikuojamos asmenų, užsiimančių veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, veiklos problemos ir ieškomi jų sprendimo būdai.

Susitikimo metu menininkai (kūrėjų, dailininkų), užsiimantys komercine - ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, kaip didžiausią administracinę naštą sukeliantį reikalavimą įvardino šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintą sąlygą – veiklą su tauriaisiais metalais vykdyti negyvenamosiose patalpose.

Susitikimo metu sutarta, kad menininkai iki š.m. spalio 15 d. pateiks Lietuvos prabavimo rūmams informaciją apie Europos Sąjungos valstybių taikomą praktiką, reglamentuojant autorinės juvelyrikos veiklą, išskiriant konkrečioje valstybėje taikomas kūrėjams taisykles.

Rūmai, įvertinę susitikime su menininkais išsakytas jų veiklos problemas ir siūlomus sprendimo būdus bei išanalizavę menininkų pateiktą informaciją apie Europos Sąjungos valstybių taikomą praktiką, reglamentuojant autorinės juvelyrikos veiklą, darbo tvarka parengė ir rengia  atitinkamų teisės aktų pakeitimo projektus, kuriais būtų sumažinta administracinė našta asmenims, dirbantiems su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, ir atsisakyta netikslingų ar perteklinių reikalavimų.

Daugiau teisės aktų nustatytų nepagrįstų netikslingų, administracinę naštą didinančių reikalavimų nebuvo nustatyta.

2011 m. lapkričio 16 d. Vilniuje įvyko Lietuvos prabavimo rūmų iniciuoti susitikimai su  Lietuvos autorinės juvelyrikos asociacijos ir Lietuvos dailininkų sąjungos atstovais bei su Lietuvos juvelyrų asociacijos atstovais.

Susitikimo metu buvo identifikuojamos asmenų, užsiimančių veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, veiklos problemos ir ieškomi jų sprendimo būdai.

Susitikimo su Lietuvos juvelyrų asociacijos atstovais metu Lietuvos prabavimo rūmams buvo pateiktas Lietuvos juvelyrų asociacijos ir Lietuvos autorinės juvelyrikos asociacijos bendrai paruoštas ir pasirašytas Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimo projektas.

Svarbu tai, kad Ūkio ministerija, įvertinusi Lietuvos juvelyrų asociacijos ir Lietuvos autorinės juvelyrikos asociacijos bendrai paruoštą Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimo projektą, nepritarė projekto rengėjų siūlymui kontroliuoti tik parduodamų juvelyrinių papuošalų kokybę, paaiškindama, kad svarbu yra apsaugoti viešąjį interesą, skatinti sąžinininką prekybą bei ginti vartotojų interesus, todėl privalomas reikalavimas pardavinėti tik prabuotus gaminius iš tauriųjų metalų yra pagrįstas ir proporcingas, žymiai sumažina pirkėjų apgaudinėjimo riziką.

Lietuvos prabavimo rūmai nuolat palaiko ryšius su visomis asocijuotomis juvelyrų organizacijomis ir yra pasiruošę ir ateityje palaikyti dalykiškus santykius, atsižvelgti į konstruktyvius verslo subjektų atstovų pasiūlymus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-23