Bendrasis kontrolės ženklas

Bendrasis kontrolės ženklas – ženklas, numatytas Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje.

Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencija yra tarptautinis susitarimas tarp valstybių (tarptautinė sutartis) dėl tauriųjų metalų gaminių laisvos prekybos. Ji buvo pasirašyta 1972m. lapkričio mėnesį ir įsigaliojo 1975 m.Lietuva  nuo 2004 rugpjūčio mėn.4 d. Vienos konvencijos dėl tauriųjų metalų kontrolės ir ženklinimo pasirašiusių šalių organizacijos narė. Lietuvos prabavimo rūmai į tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius turi teisę įspausti ne tik  Lietuvos valstybinį kontrolinį prabavimo ženklą bet ir suteikta teisė gaminius įspauduoti konvencijos bendruoju kontrolės ženklu. 

Konvencijos Bendrasis kontrolės ženklas (CCM) yra pirmasis ir vienintelis tarptautinis prabavimo ženklas, turintis tą patį teisinį statusą kaip ir nacionalinis valstybinis kontrolinis ženklas. Bendrąjį kontrolės ženklą auksiniuose, sidabriniuose, platinos metalų gaminiuose įspaudžia nacionalinės prabavimo institucijos, tame tarpe ir Lietuva, kurios atitinka konvencijos taisyklių reikalavimus, po to kai  lydiniai patikrinti pagal sutartus bandymų metodus.

Gaminiai turintys Bendrąjį kontrolės ženklą kartu su nacionalinės prabavimo institucijos ženklu, nurodančiu jo grynumą, neturi būti pakartotinai patikrinti ir perprabuoti valstybėse - Konvencijos narėse. Nacionalinis valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas garantuoja , kad tauriojo metalo grynumas yra ne mažesnis  nei nurodyta prabos ženkle arabiškais skaičiais.

Konvencija yra vienintelis pasaulinio masto susitarimas, hormanizuojantis tauriųjų metalų gaminių kontrolę ir ženklinimą, ir tokiu būdu eliminuojantis barjerus laisvai prekiauti tauriųjų metalų gaminiais. Konvencija neįtakoja gamintojų ,kurie nenori naudoti bendrojo kontrolės ženklo, tačiau neabejotinai palanki tiems, kurie nori eksportuoti savo gaminius pasauliniu mastu.

VIENOS KONVENCIJOS BENDRASIS   KONTROLĖS ŽENKLAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21