Laboratorija

2006 m. kovo mėnesį Lietuvos Nacionalinis Akreditacijos Biuras - Europos akreditavimo organizacijos narys, akreditavo laboratoriją pagal  LST EN ISO/ IEC 17025 standartą atlikti aukso ir sidabro kiekio nustatymo bandymus juvelyriniuose aukso ir sidabro lydiniuose. Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.075. Laboratorijos cheminių bandymų protokoluose naudojamas akreditacijos simbolis patvirtina, kad Laboratorijoje sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės sistema, o laboratorijos kompetencija pripažinta trečiosios nepriklausomos šalies. Laboratorijos akreditavimo statusas reiškia, jog jos bandymų protokolai yra pripažįstami tarptautiniu mastu.

Pagrindinis laboratorijos tikslas - gauti  tikslius, patikimus  bei atkuriamus  bandymų  rezultatus. Laboratorijos personalo patirtis  veiklos srityje didesnė nei 18 metų. Siekdama įrodyti kompetenciją bei sugebėjimą gauti patikimus rezultatus, Prabavimo ir įspaudavimo laboratorija nuo 2004 m. kasmet dalyvauja tarptautiniuose profesinių įgūdžių tikrinimo taplaboratoriniuose bandymuose (toliau – PT/ILC), aukso ir sidabro kiekiui juvelyriniuose lydiniuose nustatyti pagal ISO 11426:2014 ir ISO 13756:2015.  PT/ILC organizuoja kompetentingi užsienio organizatoriai: Jungtinė Tarptautinės prabavimo priežiūros institucijų asociacijos (IAAO) ir Vienos konvencijos Round Robin Programa, Amerikos bandymų ir medžiagų asociacija (ASTM) bei Ispanijos Nacionalinė monetų gamykla  (FNMT– RCM).

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Prabavimo ir įspaudavimo laboratorija siekia ilgalaikio užsakovų pasitikėjimo ir gerų tarpusavio santykių,  užsakovų nuomonę vertina kaip vieną svarbiausių jų lūkesčių patenkinimo kriterijų ir kviečia užpildyti anoniminę Užsakovo apklausos anketą . Užpildytą anketą galima palikti Laboratorijoje įrengtoje pasiūlymų dėžutėje. Užpildyti anketas turite galimybę ir Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijos priėmime.

ANKETA

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-17