Laboratorija

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ Prabavimo ir įspaudavimo laboratorija Druskininkuose nuo 2006 m. akredituota  LST EN ISO/ IEC 17025 standarto atitikčiai atlikti aukso ir sidabro kiekio nustatymo bandymus juvelyriniuose aukso ir sidabro juvelyriniuose lydiniuose. AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.01.075.

Laboratorijos cheminių bandymų protokoluose naudojamas Akreditacijos ženklo ir ILAC MRA ženklo derinys patvirtina, kad Laboratorijoje sukurta, įdiegta ir prižiūrima vadybos sistema atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 nuostatas, o Laboratorijos išduodami bandymų protokolai yra pripažįstami Europos bendrijoje ir ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement) valstybėse narėse.

Prabavimo ir įspaudavimo laboratorija, įgyvendindama Valstybės įmonės “Lietuvos prabavimo rūmai” strategijos tikslą „Užtikrinti, kad visi Lietuvos Respublikoje realizuojami tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai būtų kokybiškai patikrinti ir paženklinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus“, įsipareigoja:

  • sukurti, įdiegti ir prižiūrėti vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, bei nuolat gerinti jos rezultatyvumą;
  • palaikyti tinkamą profesinį pasirengimą, demonstruoti žinias ir įgūdžius, siekiant patikimai ir tiksliai atlikti bandymus, gauti tikslius, pagrįstus ir atkuriamus tauriųjų metalų bandymų rezultatus, taikant užsakovui priimtinus metodus;
  • bandymus ir kitas paslaugas atlikti nešališkai;
  • neužsiimti veikla, kuri galėtų sumažinti pasitikėjimą Laboratorijos darbuotojų kompetencija, sąžiningumu, bešališkumu ar veiklos vientisumu;
  • teikti kokybiškas, užsakovų poreikius atitinkančias paslaugas, siekti tvarių ir pasitikėjimu grindžiamų santykių su užsakovais plėtojant grįžtamąjį ryšį;
  • saugoti konfidencialią užsakovo informaciją.

Siekdami įrodyti kompetenciją, Laboratorijos darbuotojai nuo 2004 m. kasmet dalyvauja Tauriųjų metalų kontrolės ir prabavimo Vienos konvencijos organizuojamuose profesinių įgūdžių tikrinimo taplaboratoriniuose bandymuose.  

Siekdami tarpusavio pasitikėjimu grįsto ilgalaikio dalykinio bendravimo su užsakovais, o užsakovų nuomonę vertindami kaip vieną svarbiausių jų lūkesčių patenkinimo kriterijų,  k v i e č i a m e  užpildyti Užsakovo apklausos anketą apie Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijos vykdomą veiklą bei jos atliekamų paslaugų kokybę.

https://apklausa.lt/f/vi-lietuvos-prabavimo-rumai-prabavimo-ir-ispaudavimo-laboratorija-druskini-lkzmmr7.fullpage

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-12