Prabavimas ir įspaudavimas

Pagrindinis prabavimo tikslas yra apsaugoti  vartotojus nuo apgavysčių, užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp gamintojų ir tiekėjų. Tokiu būdu užtikrinamas rinkos stabilumas ir augimas.

Prabavimas yra patikimas kokybės garantas ir geriausias būdas padidinti vartotojo pasitikėjimą ir tauriųjų metalų gaminių apyvartą

Visi tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, skirti realizuoti Lietuvos Respublikoje, taip pat įvežti į Lietuvos Respubliką, turi atitikti Lietuvos Respublikos Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybės priežiūros įstatymo  nustatytas prabas*. Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiuose turi būti įspaustas Lietuvos valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas  ir atsakomybės ženklas. Ūkio subjekto pageidavimu gaminiuose gali būti įspaustas ir pagaminimo metų šifras.

 

 

 

 

Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu gali būti neįspauduojami:
-  istorinę, archeologinę ar meninę vertę turintys gaminiai, jeigu įspauduoti jie netektų šios vertės;
-  ordinai, medaliai ir monetos, smulkios įraižos, įpjovos;
-  tauriųjų metalų inkrustacijos (kai jomis papuoštos dėžutės, vazos ir kiti daiktai);
-  prietaisų detalės, laboratoriniai indai ir kiti gaminiai, skirti mokslo, gamybos, medicinos ir kitiems tikslams.

Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai be Lietuvos prabavimo rūmų kontrolinio įspaudavimo ar kokybės pažymėjimo gali būti realizuojami:

- jeigu tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, įvežami iš kitos valstybės –Europos ekonominės erdvės valstybės ir Turkijos, kuriose juos leidžiama teikti rinkai, – yra valstybės įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos patikrinti ir paženklinti tos valstybės valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu ir turi gaminyje įspaustą toje valstybėje registruotą privalomą atsakomybės ženklą,
- jeigu tauriųjų metalų gaminiai paženklinti bendruoju kontrolės ženklu pagal Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos reikalavimus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21