Ūkio subjektų apklausa

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai kaip valstybinės tauriųjų metalų ir brangakmenių priežiūros institucija, siekdama, įvertinti, kaip ūkio subjektai vertina atskiras institucijos teikiamas paslaugas ar atliekamas funkcijas ir, atsižvelgus į ūkio subjektų nuomonę, tobulinti (gerinti) įstaigos atliekamą veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais priežiūrą, išsiaiškinti, kokie teisės aktai ar jų reikalavimai  turėtų būti koreguoti, taip pat žinoti ūkio subjektų lūkesčius, periodiškai atlieka ūkio subjektų apklausas.

Taigi, kviečiame užpildyti anketas ir jas palikti bet kuriame įstaigos padalinyje įrengtose pasiūlymų /pageidavimų dėžutėse:

1.anoniminę ūkio subjekto apklausos anketą,

2.apklausos anketą apie tikslinių konsultacijų ar kitų metodinės pagalbos priemonių reikalingumą ūkio subjektams,

3.anoniminę anketą dėl Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijos veiklos.

Anketas užpildyti turite galimybę ir visuose Lietuvos prabavimo rūmų padaliniuose.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-08