Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencija  ir jos priedai

Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas  

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  (aktualūs 37 str. 2 d. 9 p.; 109 str. 23 d.)

Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba brangakmeniais ir (ar) tauriaisiais metalais, skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui

Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir atsakomybės ženklų pavyzdžių registravimo taisyklės

Tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašas

Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo, įspaudavimo ir ženklinimo tvarkos aprašas 

Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių pagaminimo metų šifrai

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai tvarkos aprašas

Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje nustatyto Bendrojo  kontrolės  ženklo  pavyzdžiai

Lietuvos Respublikos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo formas 

Tauriųjų metalų ir jų gaminių bei brangakmenių kokybės pažymėjimo ir etiketės privalomos formos

Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, atliekant  valstybinę  tauriųjų metalų ir brangakmenių priežiūrą, aprašas

Teisės aktų reikalavimų neatitikimų, kurie laikomi mažareikšmiais veikloje, susijusioje su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, sąrašas

Ūkio subjektui duodamo nurodymo surašymo ir numeravimo aprašas

Daiktų (prekių) ir dokumentų paėmimo protokolų pildymo ir daiktų (prekių) kontroliniam patikrinimui tvarkos aprašas

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Ekspertinių tyrimų tvarkos aprašas

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-08