Statistinė forma ir pildymo rekomendacijos

Informuojame, kad vadovaujantis Tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašo  9 p., pasibaigus kalendoriniams metams per 1 mėnesį nuo kalendorinių metų pabaigos ūkio subjektas privalo pateikti Lietuvos prabavimo rūmams praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 dienos būklės statistinę ataskaitą apie tauriųjų metalų ir brangakmenių, taip pat tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių įsigijimą, naudojimą ir jų likučius. Statistines ataskaitas privalu pateikti iki sausio 31 dienos.

Statistinės ataskaitos forma

Statistinės ataskaitos pildymo paaiškinimai 

SVARBU: Priimamos tik kompiuteriu užpildytos statistinės formos.

 

Konsultacijos teikiamos telefonu 8-5-2700000, pasirinkus temą „Rinkos priežiūra“.

Atnaujinimo data: 2024-02-08