Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus 2023-06-09 įsakymu Nr. (1.6)1-27 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Informacija apie sudarytas sutartis

Ataskaitos

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-08