Vadovo darbotvarkė

 

Darbotvarkė

2022

 • 2022-07-13

  08:00 - Dokumentų peržiūra bei nukreipimas vykdytojams, įgyvendinamų projektų kontrolė

  10:30 - Susitikimas su UAB „Pakalnutės“ vaistinė atstovu bendrai valdomo pastato ir žemės sklypo tvarkymo klausimais

 • 2022-07-12

  08:00 - Darbas Įstaigos Vilniaus filiale, aptariant darbo ir veiklos planavimo klausimus

  10:30 - Nuotolinis susitikimas su įstaigos padalinių vadovais

 • 2022-07-08

  Susitikimai nenumatyti

 • 2022-07-07

  Susitikimai nenumatyti

 • 2022-07-05

  08:00 - Nenurodytomis valandomis – dokumentų peržiūra bei nukreipimas vykdytojams, įgyvendinamų projektų kontrolė.

  10:30 - Nuotolinis susitikimas su įstaigos padalinių vadovais įstaigos veiklos planavimo klausimais.

 • 2022-07-04

  08:00 - Dokumentų peržiūra bei nukreipimas vykdytojams, įgyvendinamų projektų kontrolė.

  10:30 - Dėl bendrai valdomo pastato ir žemės sklypo tvarkymo klausimais.

  13:30 - Įstaigos veiklos klausimų aptarimas su įstaigos vadovybe

 • 2022-06-14

  10:30 - Nuotolinis susitikimas su įstaigos padalinių vadovais įstaigos veiklos einamaisiais klausimais.

 • 2022-06-13

  08:00 - Dokumentų peržiūra bei nukreipimas vykdytojams, įgyvendinamų projektų kontrolė.

 • 2022-06-10

  08:00 - Nenurodytomis valandomis - dokumentų peržiūra bei nukreipimas vykdytojams, įgyvendinamų projektų kontrolė.

  10:30 - Nuotolinis susitikimas su įstaigos darbuotojais dėl reikalavimų laboratorijų akreditacijai

  13:00 - Nuotolinis susitikimas su įstaigos Brangakmenių tyrimo laboratorijos specialistais dėl kvalifikacijos kėlimo ir nekonkuravimo.